Informasjon

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker. Husk at når du øvelseskjører gjelder krav til helse både for eleven og ledsageren. Du må ikke øvelseskjøre hvis du er beruset, trøtt eller syk.

Det kan være lurt å starte tidlig med opplæringen hos trafikkskolen. Du lærer raskt, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. I tillegg får du spredt fravær fra skolen over en lengre periode og det blir lettere å bruke fritimer og fridager til trafikkopplæring. For at du skal få øvd nok, vil mesteparten av øvelseskjøringen måtte skje privat.

Hva må du ha med når du øvelseskjører?

- Bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse hvis du har.

- Legitimasjon med bilde.

Når du har fullført trafikalt grunnkurs kan du finne ditt øvelseskjøringsbevis på Din side hos Statens vegvesen.

Hvem kan jeg øvelseskjøre med?

Den som du skal øvelseskjøre med, må være fylt 25 år og hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører i, sammenhengende de siste 5 årene.

Hva kan jeg øvelseskjøre med?

Kjøretøyet du skal øvelseskjøre med, må tilhøre den førerkortklassen du øver til.

Hvor kan du øvelseskjøre?

Hvor du øvelseskjører må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. På øvingsbane eller avsperret område kan du kjøre alene når den som er med deg ser deg hele tiden og kan instruere deg.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang