Min erfaring- din trygghet

Trafikkopplæringen


Trafikkopplæringen i Norge skal sikre en enhetlig ramme rundt det å kjøre i trafikken hvor du som menneske er i sentrum. Opplæringens hovedmål er at du skal tilegne deg den kompetansen som er nødvendig for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn:

Etter endt obligatorisk trafikkopplæring, gjennomføres teoretisk og praktisk prøve. Før teoretisk prøve klasse B kan avlegges, må du være fylt 17 ½ år, søke om førerkort og ta bilde på en av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner. Søknad om førerkort kan også gjøres på www.vegvesen.no. Når teoretisk eksamen er bestått kan praktisk prøve bestilles hos vegvesene

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang